Apie mus

PUPA – tarptautinė urbanistų komanda, daugiau nei 10 metų profe­sio­naliai ir strate­giškai formuo­janti miestų erdves Lietuvoje ir užsienyje. Kai urbanistika dažnai suvokiama vis dar labai siaurai – kaip tiesiog pėsčiųjų takų ar žaliųjų zonų plana­vimas, – mes imamės projektų, kurie įsiklauso į bendruo­menes, atliepia skirtingų žmonių poreikius ir, svarbiausia, daro realų ir ilgalaikį poveikį. Suformuoti gražią miesto erdvę gali dauguma, o norint, kad joje žmonės kasdien leistų laiką, reikia reiklios vizijos, anali­tinio mąstymo ir nuose­klaus darbo. Tai – PUPA stiprybė.

PUPA komanda sėmėsi patirties Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse, yra įvertinta daugelyje Lietuvos ir tarptau­tinių apdova­nojimų.

Vertybės

Spręsdami miestų problemas, taikome novato­riškus ir kūrybiškus metodus. Jie dažnai tampa iššūkiu nusisto­vė­ju­sioms normoms ir darbo praktikai, bet būtent tai mus įkvepia ir veda pirmyn.

Tadas Jonauskis

Linkedin

studijavo archi­tektūrą Vilniaus Gedimino technikos univer­sitete ir urbanis­tikos magistrą TU Delfto univer­sitete (Olandija). Olandijoje 3 metus dirbo prie tarptau­tinių projektų Maroke, JAV (Niujorke), Kinijoje ir kitose šalyse. 2009 m. įkūrė PUPA, yra jos vadovas. Taip pat dėsto Vilnius Tech univer­sitete, dirba Vilniaus savival­dybėje patarėju, buvo Lietuvos kultūros tarybos ekspertas, ne vienerius metus buvo URBACT programos ekspertu.

Justina Muliuolytė

Linkedin

Vilniaus Gedimino technikos univer­sitete baigė bakalauro, o TU Delfto univer­sitete (Olandija) – magistro studijas. Pagal mainų programą studijavo Italijoje ir Argentinoje, stažavosi Ispanijoje. Šiuo metu tęsia ISM Vadovų magist­ran­tūros studijas. 2009 įkūrė PUPA. Justina yra Vilnius Tech dėstytoja, Lietuvos kultūros tarybos ekspertė, urbanistų asocia­cijos LUIT narė.

Lukas Kulikauskas

archi­tek­tūros bakalaurą studijavo Vilniaus Gedimino technikos univer­sitete, o urbanis­tikos magistrą – TU Delft univer­sitete (Olandija). Metus dirbo Olandijoje urbanistų biure prie didelio mastelio teritorijų vystymo projektų bei rengdamas regionų Nyderlanduose vystymo strate­gijas. Nuo 2017 m. (su pertrau­komis) dirba PUPA.

Jūratė Volkavičiūtė

Linkedin

studijavo archi­tektūrą Vilniaus Gedimino technikos univer­sitete, metus dirbo Olandijoje prie urbanis­tinių projektų ir tyrimų. Grįžusi į Lietuvą tris metus kūrė įvairaus masto ir funkcijų interjero projektus. Nuo 2022 dirba PUPA. Jūratė taip pat kuria vizua­li­za­cijas, 3D ir virtu­alios realybės objektus.

Filip Munch Bak

studi­juoja archi­tek­tūros bakalaurą Karališkoje Danijos akade­mijoje, prieš tai mokėsi teolo­gijos magist­rantūrą Kopenhagos univer­sitete. Dabar Filip atlieka praktiką PUPA studijoje.

Anksčiau dirbome su:

Hristina Sekuloska, Augustė Klimanskytė, Audinga Andruškevičiūtė, Rūta Vitkutė, Povilas Vincentas Jankūnas, Viltė Bakšytė, Ignas Račkauskas, Augustas Makrickas, Agnė Dailidaitė, Goda Galdikaitė, Artūras Čertovas, Gytis Aglinskas, Edita Gumauskaitė, Laima Čijunskaitė, Justina Sakalauskaitė, Birutė Petruškaitė, Mantas Šulskus, Lina Vestartė, Jonas Landsbergis

PUPA