PUPA

Life over space

PUPA – tarptautinė urbanistų komanda, daugiau nei 10 metų profe­sio­naliai ir strate­giškai formuo­janti miestų erdves Lietuvoje ir užsienyje.

  • 30+ urbanis­tinių vizijų ir strategijų miestams
  • 20+ viešųjų erdvių projektų
  • 60+ viešųjų konsul­tacijų, kuriose dalyvavo 1800 miestiečių
  • 13 archi­tek­tū­rinių apdova­nojimų

Daugiau:

PUPA