Privatumo politika

Kas yra šis dokumentas?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.pu-pa.eu (toliau – Svetainė), mūsų mobiliomis aplika­ci­jomis (programėlėmis), lankantis mūsų socia­linių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susis­iekiant su mumis.

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad supra­stumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužin­osite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia inform­acija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identi­fikat­orius ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsil­anki­usiems mūsų socia­linių tinklų paskyrose ar Svetainėje, neprik­lausomai nuo to, ar Jūs užsire­gis­travote Svetainėje ar nesire­gis­travote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje ar mūsų socia­linių tinklų paskyrose. Ši Privatumo politika galioja ir asmenims, besin­audojantiems mūsų mobiliomis aplika­ci­jomis.

Kas mes?

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – MB “Pupa – strateginė urban­istika”, juridinio asmens kodas 303089256, adresas T. Ševčenkos 16F, Vilnius

Kokių principų mes laikomės?

 

PUPA