Mariupolio miesto atstatymo vizija

Koks gyvenimas bus kuriamas Mariupolyje, kai jį atgaus ukrainiečiai? Tai klausimas, kurį gvildenome beveik metus rengdami miesto atstatymo viziją.

Atstatymo vizija yra projekto Mariupol Reborn, kurį inicijavo savivaldybės komanda dabar veikianti tremtyje, dalis. Mariupol Reborn kilo iš miesto atstovų, gyventojų ir ekspertų poreikio būti pasiruošusiems Mariupolio atgavimui, kai reikės greitų ir efektyvių veiksmų siekiant atkurti miesto bendruomeniškumą, kultūrą, aplinką ir ekonomiką. Mariupol Reborn yra ambicingiausias miesto atgaivinimo projektas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Jame dalyvauja daugybė tarptautinių institucijų, ekspertų, kūrėjų.

Mariupolio atstatymo viziją kūrėme su tarpdiscipline komanda – ukrainiečių biuru Big City Lab bei brandų strategais ir tyrėjais CRITICAL + Xwhy Agency of Understanding. Projektą pradėjome Mariupolio gyventojų apklausomis įvairiuose Ukrainos miestuose, rengėme seminarus ir kūrybines dirbtuves su gyventojais ir ekspertais, gilinomės į miesto situaciją prieš karą bei okupacijos metu. Mariupolio atstatymo viziją sudaro pasakojimas – naratyvas bei urbanistinė dalis.

Ambicingą Mariupolio ateities viziją pradedame pasakojimu “What if Mariupol is a reason?”. Tai komunikacijos strategija, kaip 5, 15 ir 30 metų bėgyje kviesti žmones į miestą: grįžti gyventi, pradėti kurti, įkvėpti ir rodyti pavyzdį pasauliui. Urbanistinė dalis – erdvinė šios vizijos išraiška. Tai gairės kaip ir kur vystyti gyvenamuosius rajonus, paslaugas, darbo vietas, viešąsias erdves, susisiekimo infrastruktūrą. Vizija apie gyvybingą, patogų, saugų ir pažangų Mariupolio miestą.

Mariupolio 2050 atstatymo vizijoje yra 4 kertinės temos:

Būstas visiems: suteikti namus kiekvienam, grįžtančiam į Mariupolį.

Stiprios bendruomenės: kurti policentrinį miestą, stiprinant skirtingų rajonų tapatybę per švietimo, kultūros ir laisvalaikio paslaugų vystymą.

Žalias miestas prie jūros: priartinti miestą prie jūros ir vystyti žaliąsias erdves sveikam gyvenimui.

Naujosios ekonomikos stiprinimas: skatinti švarią pramonę ir žinių ekonomiką, miestą apjungti tvaraus mobilumo transporto tinklu.

Kas toliau? 2023 metų rudenį vyko seminarai ir dirbtuvės su vizijas kūrusiomis komandomis ir Mariupol Reborn ekspertais.  Vizijos apibendrintos ir 2024 metų pradžioje pristatyta galutinę Mariupolio atstatymo strategiją. Pagal ją bus rengiamas konkretus miesto atstatymo veiksmų planas.

Kitas projektas:

PUPA