Ąžuolų giraitės parkas

Ar parkas gali atgaivinti sovietinių daugiabučių rajoną?

2021 m. atgai­vinome klaipė­diečių pamėgtą parką – Ąžuolų giraitę. Jame atsirado sporto erdvės paaug­liams, vaikų žaidimų aikštelės, treni­ruoklių zonos. Kadangi parką supa mikro­ra­jonai, kuriuose gyvena daugiau vyresnio amžiaus žmonių, todėl atnau­jinant parką mums buvo labai svarbu sukurti aplinką, kuri skatintų senjorus susitikti, bendrauti bei sveikiau gyventi. Taip atsirado įvairios poilsio salos prie vandens bei girioje po ąžuolais. Visas erdves sujungėme pasivaikš­čio­jimui ir aktyviam laisva­laikiui skirtu žiediniu taku.

Kartu su Vaidilos aikšte Ąžuolų giraitė yra pavyzdys, kaip šiuolai­kišką ir jaukų vaizdą gali įgauti senieji sovie­tiniai mikro­ra­jonai bei jų viešosios erdvės.

Ąžuolų giraitės vizija pirmą kartą buvo sukurta 2015 m., kai rengėme viso rajono urbanistinę strategiją. Daugiau apie strategiją čia.

Kitas projektas:

PUPA