Vaidilos aikštė Klaipėdoje

Vaidilos aikštės kompleksas Klaipėdoje yra unikalus sovietinio modernizmo pavyzdys.

Čia dera architektūra ir liaudies meno elementai. Tačiau kaip sukurti šiuolaikinį miesto vaizdą ir išsaugoti originalų aikštės braižą, rengiant techninį jos atnaujinimo projektą? Tai buvo mūsų pagrindinis iššūkis.

Projektuodami naują aikštę, išlaikėme jos origi­nalią stačia­kampių struktūrą, bet pridėjome naujų zonų, veiklų ir erdvių. Sukūrėme poilsio erdves, supro­jek­tavome „judančius miesto baldus“ – suolus, numatėme daugiau želdynų ir medžių, įrengėme sceną, vaikų žaidimų aikšteles, šokantį fontaną, naują dviračių taką bei atnau­jinome senąjį fontaną ir restau­ravome medines skulp­tūras „Vaidila“, „Aitvaras“ ir „Bildukas“.

 

 

Vaidilos aikštės vizija pirmą kartą buvo sukurta 2015 m„ kai rengėme viso rajono urbanistinę strategiją. Daugiau apie strategiją čia. Aikštės projek­tavimo ir statybos darbai vyko 2018–2021 m. Vaidilos aikštė kartu su Ąžuolų giraite yra pavyz­džiai, kaip šiuolai­kišką ir jaukų vaizdą gali įgauti senieji sovie­tiniai mikro­ra­jonai bei jų viešosios erdvės.

Kitas projektas:

PUPA