Darnaus judumo planai

Europos komisija turi tikslą iki 2030 m, miestuose gerokai sumažinti automobilių keliamą taršą.

Tam pasiekti miestai rengia strateginius dokumentus – darnaus judumo planus. Nuo 2017 iki 2020 m. karu su susisiekimo ekspertais, transporto inžinieriais bei ekonomistais dirbome ir parengėmė darnaus judumo planus Kaunui, Klaipėdai ir Panevėžiui.

Darnaus judumo planą sudaro išsamios esamos situacijos bei teminių dalių analizės, suprogramuotas miesto judumo modelis, trys skirtingos alternatyvos, kaip turėtų mieste keistis judėjimas, bei pasirinkta strategija ir jos veiksmų detalizavimas. Darnaus judumo planuose nagrinėjamas viešasis transportas, pėsčiųjų, dviračių ir žmonių su specialiaisiais poreikiais judėjimas, elektrinės transporto priemonės, miesto logistika, eismo valdymas.

 

Mes kaip urbanistai įvertinome miestų struktūrą, gyventojų įpročius, gatvių ir viešųjų erdvių infrastruktūrą bei vizionieriškai numatėme, kaip skirtingi pasiūlymai pakeis konkrečius miestus. Taip pat buvome atsakingi už visuomenės ir suinteresuotų šalių įtraukimą ir dokumentų rengimą, vykdėme visuomenės dalyvavimu pagrįstą planavimą (public participation) – nuolat viešinome projekto eigą, rinkome grįžtamąjį ryšį, rengėme kūrybines dirbtuves, tematines diskusijas, ekskursijas, viešus pristatymus ir renginius.

Kitas projektas:

PUPA