Istorinė sodyba – menų centras

Panevėžyje, Skaistakalnio parko gilumoje, yra poeto Juozo Čerkeso Besparnio sodyba – buvęs kultūros židinys ir tarpukario inteligentų susibūrimo centras.

Deja, iki šių dienų išliko tik „Pragiedrulių“ sodybos griuvėsiai. Mūsų užduotis – tikras iššūkis – buvo atkurti paveldosauginę sodybą, ją išplėsti ir numatyti erdvę menininkų rezidencijoms bei šiuolaikiškam kūrybinių industrijų centrui.

 

Sodybos pritaikymą kultūros centrui sudaro dvi dalys – senojo plytų pastato rekonst­rukcija, išlaikant istorinį dvarelio charakterį, bei naujasis priestatas, kuris įrengiamas išnau­dojant reljefo skirtumą tarp sodybos ir upelio. Lenktos formos, stiklinis priestatas lengvai įsikom­po­nuoja tarp Skaistakalnio parko medžių ir reljefo bei neužgožia istorinės sodybos.

Kitas projektas:

PUPA