Kijevo ekspo­centro strategija

VDNH, arba Nacionalinis Ukrainos ekspocentras – tai 1958 m. pastatytas 280 ha dydžio parodų kompleksas Kijeve.

Išskirtinės ampyro architektūros paviljonus supa alėjos, aikštės, parkai ir miškai. Kasmet šį kompleksą aplanko 4,5 milijono žmonių. Tačiau kaip sovietinio identiteto ekspozicijų centrą paversti šiuolaikinių inovacijų kvartalu ir mėgstamiausiu miestiečių parku?

2016 m. buvome pakviesti prisi­jungti prie komandos, kuriančios šios terito­rijos 40 metų atsinau­jinimo ir įveik­linimo strategiją. Mūsų, kaip architektų-urbanistų, užduotis buvo atrasti terito­rijos ir pastatų galimybes bei pasiūlyti bendrą terito­rijos vystymo koncepciją. Ekspocentrui parengėme urbanistinę viziją, apimančią funkcinį zonavimą, viešųjų erdvių, parkų ir susisiekimo koncepciją, saugomų paviljonų atnau­jinimo bei naujo užstatymo archi­tek­tūros gaires, laikinų statinių ir mažosios archi­tek­tūros elementų dizainą.

2017 m. strategiją VDNH Inovacijų kvartalas visuo­menei pristatė Ukrainos prezi­dentūra. Nuo tada strategija yra sėkmingai įgyven­dinama: atnau­jinti pavil­jonai ir atvirosios erdvės, pritraukta daugybė inova­tyvių verslų, renginių, visiškai pasikeitė terito­rijos įvaizdis. 2021 m. įrengtas mūsų projek­tuotas 6,2 ha dydžio sporto parkas. 2022 m. rengiami ežerų krantinių įveik­linimo techniniai projektai.

Kitas projektas:

PUPA