Chortycia salos strategija

Chortycia – didžiausia Dniepro upės sala Zaporožės mieste Ukrainoje.

24 kv. km ploto sala yra ypatinga savo kraštovaizdžiu, fauna ir flora bei istorine reikšme Ukrainai.

Šios salos nacio­na­liniam parkui parengėme ateities viziją ir strategiją, kaip salą atgai­vinti ir didinti lankytojų srautus, kaip vystyti naujas veiklas ir gerinti turizmo infrastruktūrą, kaip saugoti krašto­vaizdį ir supažin­dinti su paveldu bei unikalia vietos istorija.

2021 metais buvo atida­rytas parkas aplink Kurgano pilia­kalnį ir muziejų, kuriam supro­jek­tavome viešąsias erdves, takus, želdynus, mažąją archi­tektūrą. 2022 metais buvo planuota įgyven­dinti vieną svarbiausių projektų – parką salos vakaruose.

Parkas Chortycia saloje

Kitas projektas:

PUPA