Naujas Lund stoties rajonas

Kaip plėsti miestą ir išsaugoti jį supantį kraštovaizdį?

Tokį klausimą iškėlė Lundo miesto savivaldybė tarptautinio „Europan“ konkurso dalyviams. Šie turėjo sugalvoti, kaip šalia naujos traukinių stoties miesto pietuose ir aplink ją, tarp esamų pastatų, sporto aikštynų ir nenaudojamų industrinių erdvių, sukurti naują gyvybingą kvartalą.

Mūsų projektas Frontside šiuos uždavinius išsprendė pasiū­ly­damas atpažįstamą ir naują miesto veidą atvyks­tan­tiems iš pietų – urbanis­tinių blokų rajoną su gyvena­mai­siais namais, paslaugų centrais ir miestie­tiš­komis erdvėmis, atsive­riantį į parką su tvenkinių ir upelių krašto­vaizdžiu, į kurį suteka lietaus vandenys iš viso miesto.

Kitas projektas:

PUPA