Šnipiškių urbanistinė studija

Šnipiškių rajonas sparčiai keičiasi. Čia statomi nauji daugiabučiai ir biurai, atnaujinami senieji kvartalai, gatvės ir viešosios erdvės.

Kaip vykstant tokiai intensyviai plėtrai išlaikyti unikalų rajono charakterį, sukurti balansą tarp miesto ir gamtos bei užtikrinti darnios plėtros principus? Siekdami atsakyti į šiuos klausimus, parengėme išsamią Šnipiškių teritorijos analizę ir pagal ją pasiūlėme rajono urbanistinę plėtros strategiją.

Šnipiškėms anali­zuoti sukūrėme metodo­logiją, kurios dėka vertinome aplinkos kokybę visuose Šnipiškių kvarta­luose. Taip pat remda­miesi stebėjimų, skaičiavimų ir atvirai­siais duome­nimis, lyginome kiekvieną rajono tašką ir jo 500 metrų aplinką. Analizavome dešimt temų– judėjimą, pasie­kiamumą, gyvybingumą, identitetą ir kt. – ir pagal gautas išvadas įvardijome silpnąsias Šnipiškų vietas bei parengėme urbanistinę strategiją ir veiksmų planą, ką reiktų stiprinti, keisti ir gerinti iki 2035 metų.

Kitas projektas:

PUPA