Skaistakalnio parkas

Skaistakalnis – seniausias Panevėžio miesto parkas.

Tai unikalus gamtos kampelis su miško erdvėmis, Nevėžio vingiu, proskynomis, upeliais, tvenkiniais, šlaitais ir istorine „Pragiedrulių“ sodyba parko gilumoje.

 

Siūlydami parko atnau­jinimo spren­dinius, siekėme išlaikyti natūralų miško charakterį ir kartu sukurti daugiau erdvių pramogoms ir aktyviam miestiečių laisva­laikiui. Parke numatėme naujus tiltus ir takus, krantines, sporto ir žaidimų aikšteles, supla­navome daugybę naujų mažosios archi­tek­tūros elementų ir želdynų.

Skaistakalnio parko archi­tek­tūrinį konkursą laimėjome 2017 m. Šiuo metu vyksta parko įrengimo darbai. Statybos darbus pabaigti ir parką visiškai atverti lanky­tojams planuojama 2022 metų rudenį.

Kitas projektas:

PUPA