Ukmergės gatvės ir viešųjų erdvių vizija

Ukmergės gatvė Vilniuje yra viena svarbiausių miesto arterijų, jungianti centrą su gyvenamaisiais rajonais, A2 magistrale ir kitais didmiesčiais.

Kasdien ja pravažiuoja apie 50 tūkst. transporto priemonių, čia įsikūrę daugybė verslo, prekybos ir paslaugų centrų. Gatvė veikia kaip rajonų centras, bet taip neatrodo: čia dominuoja asfaltas, automobiliai, yra nesaugu pėstiesiems. Kaip tai pakeisti?

Siekdami kurti gatvę kaip linijinį miesto centrą, parengėme Ukmergės gatvės viziją. Joje apibrėžėme gaires, kaip kurti miestie­tišką gatvės charakterį. Mūsų sukurtoje vizijoje parodėme, kaip turi keistis gatvės profilis, eismo organi­za­vimas, kur turėtų atsirasti pėsčiųjų ir dviračių takai, nauji želdiniai ir viešosios erdvės, kaip keistis užstatymo charak­teris.

Detalizuojami spren­diniai apima 4,5 km ilgio Ukmergės gatvės atkarpą, 110 ha dydžio teritoriją. Pagal mūsų parengtą viziją miesto savivaldybė jau pradėjo gatvės apžel­dinimą ir takų įrengimą.

Kitas projektas:

PUPA